Rendtartás

Kemping rendtartás

Jelen rendszabály kizárólag a Kemping vendégei kölcsönös érdeke miatt szerkesztetett, úgyhogy illendő azt betartani és betartatni. A kemping adminisztrációja fogadja az esetleges reklamációkat és gondoskodik azon személyek a kempingből való eltávolításáról, akik nem alkalmazkodnak hozzá.
A következő rendszabály a vendégek által ismertnek és elfogadottnak tartatik minden egyes részében, semmit sem kizárva, amint ők átlépik a kemping kapuját.

1. A kempingbe való érkezéskor a vendégek kötelesek bejelentkező lapot kitölteni. Ezáltal elfogadják a kemping rendtartását és kötelezik magukat annak betartására.
2. Az előzetesen lefoglalt szálláshelyeket 18:00 óráig tartjuk fenn. Azon vendégek, akik később érkeznek, kötelesek előre bejelenteni a foglalás fenntartásának igényét. 21:00 óra után a kemping vendéget nem fogad.
3. A vendégek kötelesek érkezéskor a recepción a személyi igazolványukat leadni.
4. Ahhoz, hogy a vendégek pihenését biztosítani tudjuk, 22 órától 7 óráig a kemping nagykapuja zárva marad. Ez okból tilos autóval ki- és bejárni ezekben az órákban.
5. A kemping természetes környezetet biztosít vendégei számára, a vendégek kötelesek ennek megőrzésére, beleértve a csend megőrzését is. Emiatt tilos bármely időszakban hangos, mások pihenését, nyugalmát zavaró tevékenység folytatása. 22 órától 7 óráig teljes csendtartás kötelező. Ezidőben tilos járművel közlekedni a kemping területén.
6. A kemping területén a megengedett haladási sebesség 10 km/h.
7. A kemping területén megengedett a tűzrakás, de a vendégek felelnek az esetlegesen okozott károkért.
8. A kemping területére kutyát behozni szabad, de a benntartózkodás teljes ideje alatt a kutyát megkötve kell tartani.
9. A kemping tisztántartásáról az admnisztráció gondoskodik, de ez lehetetlen a vendégek együttműködése és jólneveltsége nélkül. A kemping területén találhatók hulladékgyűjtésre szolgáló konténerek. Tilos más helyeken eldobálni, lerakni, felhalmozni bármilyen hulladékot.
10. Tilos bármilyen járművet mosni a kemping területén és bármilyen csapot nyitva hagyni.
11. Az igazgatóság nem felelős az estleges városi víz- vagy áramszolgáltatás felfüggesztéséért.
12. Kötelező a fürdőket, mosdókat használat után olyan állapotban hagyni, hogy mások használatba vehessék. A személyzet gondoskodik a kihágók jelentéséről az igazgatóság felé.
13. Kérjük vendégeinket hogy vigyázzanak személyes tárgyaikra. Az igazgatóság nem felel semmi esetben sem esetleges értékek eltűnéséért.
14. Kérjük vendégeinket hogy a számlát az érkezéskor rendezzék, az esetleges kiigazításokat pedig távozáskor ejtsék meg. A kemping területén elfoglalt helyet 11 óráig óráig kell szabadon hagyni. Más esetben még egy éjszakát felszámolunk. A recepció 8-21 óra között tart nyitva.
15. A közösség érdekében az igazgatóság fenntartja magának azon jogot, hogy intézkedjen azokban a helyzetekben amelyek nincsenek belefoglalva e rendszabályba. A személyzet meg van bízva bármiféle kihágás jelentésével.